AIA PUBLIC TAKAFUL

#APTBRezeki Dikongsi

Tuntutan Resit Pengecualian Cukai

Terima kasih atas minat anda untuk menyumbang kepada Yayasan Food Bank Malaysia! Sebelum itu, izinkan kami mengumpul beberapa maklumat daripada anda. Maklumat ini akan digunakan sebagai rujukan kami untuk Pengecualian Cukai dan Resit Derma. Semua maklumat ini akan disimpan dengan selamat dan selamat.

Sila ambil perhatian bahawa, anda perlu mengisi borang ini untuk menuntut pengecualian cukai.

✅ Sila sertakan slip/resit pembayaran atau dokumen inventori.
✅ Semua derma tunai kepada Yayasan Food Bank Malaysia adalah dikecualikan cukai di bawah subseksyen 44 (6) Akta Cukai Pendapatan 1967, No Ruj: LHDN 01/35/42/51/179-6.8533, Tarikh Kuat Kuasa: 01.01.2020 hingga 31.12.2024.
✅ Resit untuk pengecualian cukai hanya akan dikeluarkan setelah menerima Bukti Pembayaran.

Borang Permohonan Resit Pengecualian Cukai

Sila pilih pilihan di atas sama ada anda menderma sebagai individu atau mewakili organisasi.